fbpx
Title Image

Uslovi koriscenja

Uslovi korišćenja i prodaje.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Bliss Honey Novi Sad, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.blisshoney.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.blisshoney.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti proizvodnja proizvoda od meda Bliss Honey, Novi Sad, Laze Kostića 16, mat.br. 65375818, PIB: 111387420, Tel.: +381 64 54 39 278, www.blisshoney.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: kontakt@blisshoney.rs

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.blisshoney.rs.

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice  www.blisshoney.rs smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.blisshoney.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 2000 rsd.

– kupljenu robu isporučujemo u roku od najviše 2 radna dana putem kurirske službe Post Express.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.blisshoney.rs;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je sajt www.blisshoney.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.blisshoney.rs. Sajt www.blisshoney.rs je odgovorna za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača.

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

 

S poštovanjem,
Bliss Honey